Federacja Akademii Wojskowych

https://bip.faw.edu.pl/faw/uchwaly/7574,Uchwala-nr-122021-Zgromadzenia-Federacji-Akademii-Wojskowych-z-dnia-30-listopada.html
18.04.2024, 11:45

Uchwała nr 12/2021 Zgromadzenia Federacji Akademii Wojskowych z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w FAW

Metadane

Data publikacji : 05.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Federacja Akademii Wojskowych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony